3,5% către LiderJust

Până pe 30 iunie 2020 puteți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

De ce 3,5% pentru Liderjust?
LiderJust desfășoară proiecte în domenii precum educația juridică a tinerilor, perfecționarea profesională a personalului din sistemul de justiție și accesibilizarea datelor publice din domeniul justiției.

Ajutorul primit prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit va facilita creșterea numărului de inițiative prin care să susținem scopurile asociației: promovarea leadershipului şi iniţiativei în justiţie, promovarea statului de drept şi a valorilor democratice şi implementarea bunelor practici în domeniul educaţiei juridice şi democraţiei participative.

Ce trebuie să faceți?

Varianta 1: Donează 3,5% prin intermediul platformei redirecționează.ro:

    • Completati datele dumneavoastră;
  • După completarea datelor, veți fi direcționați să descărcați fișierul în format .pdf, cu datele voastre și datele Liderjust (Formular 230)
  • Semnați formularul și îl trimiteți apoi prin poștă cu scrisoare recomandată la sediul ANAF de care aparțineți.

Varianta 2: Donează 3,5% prin completarea declarației 230 (descarcă), pentru veniturile salariale, sau declarația unică (descarcă), pentru veniturile din alte surse (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor etc.) cu datele entității destinatare.

Declarațiile se depun personal  la administrația financiară de care aparțineți sau pot fi expediate prin poștă (scrisoare recomandată, adresele sunt disponibile aici). Termenul limită este 30 iunie 2020.

Aveți o întrebare legată de redirecționarea impozitului pe venit?
Puteți să ne adresați întrebări cu privire la redirecționarea impozitului pe venit prin intermediul formularului de contact sau la adresa de email office@liderjust.ro.

Datele asociației noastre

Denumire: LiderJust

Cod de identificare fiscală: 28927369

Cont bancar (IBAN): RO96RNCB0075122958810001