2% către LiderJust


Până pe
25 mai 2017 puteți redirecționa 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit, o unitate de cult sau pentru acordarea de burse private.

De ce 2% pentru Liderjust?
LiderJust desfășoară proiecte în domenii precum lupta împotriva corupției, educația juridică a cetățenilor, perfecționarea profesională a personalului din sistemul de justiție și schimbul de bune practici, orientare în carieră pentru studenții la drept.

Ajutorul primit prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit ne va facilita creșterea numărului de inițiative prin care să susținem scopurile asociației: promovarea leadershipului şi iniţiativei în justiţie, promovarea statului de drept şi a valorilor democratice şi implementarea bunelor practici în domeniul educaţiei juridice şi democraţiei participative.

Ce trebuie să faceți?
Pentru a se redirecționa cele două procente, este necesar a fi completată declarația 230 (descarcă), pentru veniturile salariale, sau declarația 200 (descarcă), pentru veniturile din alte surse (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor etc.) cu datele entității destinatare.

Declarațiile se depun personal  la administrația financiară de care aparțineți sau pot fi expediate prin poștă (scrisoare recomandată, adresele sunt disponibile aici). Termenul limită este 25 mai 2017. Mai multe detalii despre redirecționarea impozitului pe venit găsiți aici.  

Aveți o întrebare legată de redirecționarea impozitului pe venit?
Puteți să ne adresați întrebări cu privire la redirecționarea impozitului pe venit prin intermediul formularului de contact sau la adresa de email office@liderjust.ro.

 

Datele asociației noastre

Denumire: LiderJust

Cod de identificare fiscală: 28927369

Cont bancar (IBAN): RO96RNCB0075122958810001